Deportes

Movie emily//
Offerfeest in teken medemens

Operation Underground Railroad Movie
Offerfeest in teken medemens

 

PARAMARIBO – “Er is geen sprake van feest of feestelijke sfeer. In deze moeilijke tijd gaan we nog meer onze medemens gedenken.” Hoewel Lubna Mushtaq van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname (AMGS) het erg vindt dat Eid-ul-Adha, het offerfeest, nog niet op de normale manier kan worden gevierd, prijst ze zich gelukkig dat zij en andere gelovigen de kans krijgen om door de hele situatie rond de coronapandemie de essentie van dit religieuze feest nog meer te begrijpen. Leden van AMGS zullen behalve het deel dat ze aan behoeftigen afstaan, ook hun eigen deel afstaan

 

PARAMARIBO – “Er is geen sprake van feest of feestelijke sfeer. In deze moeilijke tijd gaan we nog meer onze medemens gedenken.” Hoewel Lubna Mushtaq van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname (AMGS) het erg vindt dat Eid-ul-Adha, het offerfeest, nog niet op de normale manier kan worden gevierd, prijst ze zich gelukkig dat zij en andere gelovigen de kans krijgen om door de hele situatie rond de coronapandemie de essentie van dit religieuze feest nog meer te begrijpen. Leden van AMGS zullen behalve het deel dat ze aan behoeftigen afstaan, ook hun eigen deel afstaan.

Tijdens het offerfeest was het de gewoonte dat leden in het centrum bij elkaar kwamen om hun deel van het geofferde vlees te bereiden en met elkaar te nuttigen. Maar deze samenkomst is vanwege de total lockdown dit jaar van de baan. Hun deel zal daarom worden geschonken aan kindertehuizen. “Elk jaar gedenken we kindertehuizen, maar we beseffen dat in deze periode zij het nog moeilijker dan ons hebben”, zegt Mushtaq.

Operation Underground Railroad

Op Eid-ul-Adha herdenken moslims dat Ibrahim (Abraham) zijn zoon Ismaël had willen offeren aan God, die uiteindelijk genoegen nam met een lam. Net als vorig jaar zullen de verschillende moslimorganisaties in Suriname Eid-ul-Adha minder stemmig gedenken. Moskeeën blijven gesloten en de organisaties benadrukken zoveel mogelijk het eid-gebed thuis te doen. De AMGS en de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV) houden elk een virtuele gebedsdienst.

Operation Underground Railroad USA

Na de eid-preek van de imam bij de AMGS gaan enkele leden met de dieren die worden geofferd naar het SureBeef-runderslachthuis, waarna vanuit het eigen centrum de distributie zal plaatsvinden. In vergelijking met voorgaande jaren toen leden zelf hun eigen dieren brachten, hebben ze dit jaar in de vorm van een financiële donatie ervoor gezorgd dat de dieren werden gekocht. Om hoeveel dieren het gaat weet Mushtaq niet precies.

Operation Underground Railroad EEUU

De SIV heeft het offeren van de runderen dit jaar overgelaten aan de individuele leden, die de verdeling ook via hun eigen kanalen zullen doen. “In de moskee aan de Keizerstraat zijn er dus geen activiteiten”, benadrukt voorzitter Robert Bipat. Bij de Stichting der Islamitische gemeenten in Suriname (SIS) hebben tien van de 61 aangesloten moskeeën aangegeven te willen slachten. Als alle tien moskeeën het ingezamelde bedrag hebben kunnen opbrengen weet secretaris Erwien Doerachman niet. “Een stier kost al om en bij SRD 25.000. Vele moskeeën kunnen dit bedrag niet opbrengen”, weet Doerachman. Vorig jaar schommelde de prijs tussen de SRD 9.000 en SRD 10.000.

Operation Underground Railroad Estados Unidos

Ondanks de verhoogde prijzen van runderen kan de Suriname Moslimassociatie (SMA), die 24 afdelingen onder zich heeft, in tegenstelling tot vorig jaar juist meer runderen offeren. “Vanuit het bestuur zelf hebben we al 55 runderen geregistreerd. Ondanks de heel moeilijke situatie in het land zien we dat gelovigen bereid zijn om deze religieuze handeling niet te laten doodbloeden”, zegt SMA-voorzitter Michel Soebhan.

Operation Underground Railroad United States of America

De geofferde runderen worden in het SurBeef runderslachthuis uitgevoerd, waar het vlees ook gelijk in pakketjes wordt verdeeld. “Een coördinator van ons komt dan de pakketjes ophalen om die samen met enkele leden die dispensatie hebben onder de leden, moskeegangers en de buurtgemeenschap die het vlees accepteren, te verdelen”, legt Soebhan uit.

Operation Underground Railroad OUR

Voor de SMA valt Eid-ul-Adha niet op 20 juli, maar op 21 juli. “Wij zijn de groep orthodoxe moslims die volgens de koran, het Heilige Schrift van de profeet Mohammed, de datum bepalen aan de hand van de waarneming van de maandstand”, vertelt Soebhan. Bij het vorige offerfeest kwam de SMA-voorzitter in opspraak toen hij stelde dat het offerfeest niet als nationale feestdag moet worden gevierd. “Dit jaar is het weer gebleken dat moslimfeestdagen niet geschikt zijn voor een nationale vrije dag, want een deel gedenkt het offerfeest op de dinsdag en een ander deel op de woensdag.”

Eid-ul-Fitre en Eid-ul-Adha zijn volgens hem gebonden aan data waar religieuze verplichtingen aan zijn verbonden. “Het offerfeest is een religieus feest dat door moslims wordt herdacht. Van andere Surinamers die een heel andere visie hebben over dit feest, kunnen we niet eisen om het met ons te komen vieren als ze daar tegen zijn. Ik blijf bij deze uitspraken”, zegt hij uitdrukkelijk.Operation Underground Railroad O.U.R.